Publications

Export 821 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Batens, Diderik. 2019. Looting Liars Masking Models Can Başkent and Ferguson, Thomas Macaulay. Graham Priest on Dialetheism and Paraconsistency: 139--164.
Batens, Diderik. 1981. Progress, Rationality And The Philosophy Of Science. Tijdschrift voor de studie van de Verlichting en het Vrije denken 8–9: 83–102.
Batens, Diderik. 1990. Against Global Paraconsistency. Studies in Soviet Thought 39: 209–229.
Batens, Diderik. 2018. Kennissystemen Selectief Wieden Bart Van Kerkhove, François, Karen, Ducheyne, Steffen, and Allo, Patrick. Laat ons niet ernstig blijven. Huldeboek voor Jean Paul Van Bendegem: 227–244.
Batens, Diderik. 1985. Meaning, Acceptance, And Dialectics J. C Pitt. Change and Progress in Modern Science: 333–360.
Batens, Diderik. 2015. Two, Many, And Differently Many Arnold Koslow and Buchsbaum, Arthur. The Road to Universal Logic. Festschrift for the 50th Birthday of Jean-Yves Béziau II: 213–242.
Batens, Diderik. 2008. The Role Of Logic In Philosophy Of Science Stathis Psillos and Curd, Martin. The Routledge Companion to Philosophy of Science: 47–57.

Pages