Events archive

Refine your search
E.g., 28/06/2024
E.g., 28/06/2024
2000
19 January 2000 Lecture

Recente resulaten over adaptieve logica's

In deze afscheidsklap zal ik rapporteren over een reeks resultaten. De bedoeling is een overzicht te geven, zodat de mensen weten wat ze best lezen, eerder dan een afgewerkte uiteenzetting. 1. Toepassing: veralgemening van Hintikka's verklaringsmodel (The Theory of...

Read more

1999
1 December 1999 Lecture

Galileo, Skill en de Telescoop

Dit paper probeert te begrijpen waarom Galileo in staat was de telescoop te verbeteren tot een instrument geschikt voor astronomische observatie zonder daartoe over de vereiste theoretische optische kennis te beschikken. Na de situering van deze discussie in het breder...

Read more

17 November 1999 Lecture

Causaal Deductief-Nomologische Verklaringen van Handelingen

We overlopen het te verschijnen artikel "Causal DN explanations of actions". Hierin wordt een nieuw model omtrent de verklaring van individuele, doel-rationele handelingen verdedigd. Aangezien dit model kadert in een globale visie omtrent causale verklaringen,...

Read more

3 November 1999 Lecture

Voorstelling van zijn onderzoek: De ontwikkeling van een historische sociale wetenschap

Tijdens deze introductie van mijn FWO-project zal ik enkele ontwikkelingen binnen de twintigste-eeuwse geschiedschrijving en haar confrontatie met (andere) sociale wetenschappen toelichten. Ons concentrerend op 'scholen' die de macro-historische dynamiek trachtten...

Read more

3 November 1999 Lecture

Voorstelling van zijn onderzoek: Gedachte-experimenten in natuurwetenschappen en wijsbegeerte

In de hedendaagse (post-)analytische wijsbegeerte nemen gedachte-experimenten een prominente plaats in. Desalniettemin vragen verschillende filosofen zich af of gedachte-experimenten een rol kunnen spelen in theoriekeuze, i.e. of we op basis van gedachte-experimenten (...

Read more

28 October 1999 to 30 October 1999 Conference

The Flemish-Polish Logico-Philosophical Workshop Torun

More information on this event will follow.
1998
14 May 1998 to 16 May 1998 Conference

International Congress on Discovery and Creativity

Since the origin of the modern sciences, our views on discovery and creativity had a remarkable history. Originally, discovery was seen as an integrating part of methodology and the logic of discovery as algorithmic or nearly algorithmic. During the nineteenth century,...

Read more

1997
30 July 1997 to 2 August 1997 Conference

First World Congress on Paraconsistency

The last twenty years have witnessed an increasing interest in inconsistent structures and in paraconsistent logics, viz. logics that, as opposed to classical or intuitionistic logic, enable one to sensibly handle inconsistent theories. After the isolated precursors (...

Read more

12 March 1997 Doctoral defense

Wetenschappelijke ontdekking en creativiteit. Een poging tot theorievorming op basis van een conceptuele, methodologische en logische studie

Doctoral Defense Joke Meheus, Promotor: Diderik Batens

Pages