Causaal Deductief-Nomologische Verklaringen van Handelingen

What Lecture
When 17/11/1999 - 00:00
Where To be announced
Speaker(s)
Rob Vanderbeeken (CLPS, UGent)
Website http://logica.ugent.be/centrum/events/abstracts/nov17.htm