Events archive

Refine your search
E.g., 17/06/2024
E.g., 17/06/2024
2003
7 March 2003 Lecture

The influence of 16th-century mercantile arithmetic on the development of symbolic algebra and the liberation of mathematical ontology

The development of symbolic algebra goes with a fundamentally new ontological status of the objects of analysis. Powers and curves are not coupled anymore with physical interpretations, such as "space" and "dimension". Concepts such as "number...

Read more

21 February 2003 Lecture

An Empirical Approach to Theories of Implication

Empirical considerations should play a more pervasive role in constructing theories of implication than has hitherto been the case. It will be argued that constructing theories of implication is essentially an interdisciplinary undertaking, in which logicians (philosophical...

Read more

7 February 2003 Lecture

Applications of the Adaptive Logic for Causal Discovery

In his article 'Causal Discovery Using Adaptive Logics' (1), Maarten Van Dyck proposed a logic that allows one to derive causal statements from probabilistic information. This causal logic is adaptive. One of his purposes in using this sort of logic is trying to...

Read more

31 January 2003 Doctoral defense

Verklaringspluralisme in de sociale wetenschappen. Een wetenschapsfilosofische verdediging met toepassingen in de geschiedbeoefening, de theorie van de internationale relaties en de economische wetenschappen

Doctoral Defense Jeroen Van Bouwel, Promotor: Erik Weber
24 January 2003 Lecture

Socratic Proofs and the Logic of Questions

Let us imagine that we are confronted with the following problem:<br /><br />(1) Is s <span class=\logKar\">Ú</span> <span class=\"logKar\">Ø</span>q derivable from: p, <span class=\"logKar\">Ø</span...

Read more

10 January 2003 Lecture

Klassieke logica en relevantie

“Wie kunnen we er nog opzetten voor een lunchtalk in januari?” “Als 'k [tegen dan] iets heb, wil ik er wel een geven.” “En ga je iets hebben?” Op het eerste zicht is de derde zin een relevante vraag als je zeker wil weten of ik die lunchtalk ga geven of niet. Mocht ik...

Read more

2002
13 December 2002 Lecture

Hoe adaptieve inductie-logica's toepassen op centrale onderwerpen in de wetenschapsfilosofie?

In (1) en (2) werden enkele adaptieve inductielogica's ontworpen. In onze lunchtalk zullen wij het hebben over de toepassing van deze logica's op concrete voorbeelden uit de wetenschapsgeschiedenis. We staan eerst stil bij de mogelijkheden en beperkingen die de...

Read more

22 November 2002 Lecture

Voorstelling van zijn project: De relatie tussen theorie en experiment in de fysica

Hoe gebeurt de confrontatie tussen fysische theorieën en de werkelijkheid? Dat is de centrale vraag voor mijn onderzoek. Ik zal hiervoor zowel de structuur van theorieën als de aard van de experimentele praktijk nader bestuderen. Uitgangspunten daarbij zijn respectievelijk...

Read more

8 November 2002 Lecture

Voorstelling van zijn project: De wetenschapsfilosofische opvattingen over causaliteit en wetenschappelijke verklaring van zestiende- en zeventiende-eeuwse natuurfilosofen benaderd vanuit de hedendaagse wetenschapsfilosofie

Het doel van het project is het bijsturen en vervolledigen van het standaardbeeld over de impliciete en expliciete wetenschapsfilosofische opvattingen m.b.t. causaliteit en verklaring van laat zestiende-eeuwse tot vroeg achttiende-eeuwse natuurfilosofen (meestal...

Read more

17 October 2002 to 19 October 2002 Conference

International Workshop: The Dynamics of Reasonings in the Sciences: Adaptive and Interrogative Perspectives - Ghent

More information on this event will follow.

Pages