Publications

Export 142 results:
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is V  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Vermeir, Timothy. 2000. Inconsistency-Adaptive Arithmetic. Logique et Analyse 42: 221-241.
Verdée, Peter. 2012. A Proof Procedure For Adaptive Logics. Logic Journal of IGPL 21: 743-766.
Vanderbeeken, Robrecht, and Gertrudis Van de Vijver. 2007. Een Maat En Veel Gewichten. Repliek Op De Proefvlucht Van Buekens. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 99: 211–221.
Vanderbeeken, Robrecht. 2004. Models Of Intentional Explanation.. Philosophical Explorations 7: 233–247.
Vanderbeeken, Robrecht. 2010. What About Interdisciplinarity Within Philosophy? Diederik Aerts. Worldviews, Science and Us: Bridging Knowledge and Its Implications For Our Perspectives on the World: 10–25.

Pages