Events archive

Refine your search
E.g., 17/06/2024
E.g., 17/06/2024
2009
6 May 2009 Lecture

Wetenschap: waardevrij of waardevol? Over wetenschap in een democratische samenleving.

We bekijken of het ideaal van een waardevrije wetenschap nog houdbaar is in het licht van recente wetenschapsfilosofische bijdragen (in het bijzonder met betrekking tot wetenschappelijk pluralisme). Indien niet, op welke manier(en) kan een democratische samenleving dan een...

Read more

29 April 2009 Lecture

Weerlegbaar redeneren in de wetenschappen.

Reeds in het oude Griekenland bestudeerden logici menselijke redeneervormen op een systematische manier. Klassieke redeneermethodes vergroten enkel de kennis: vroegere besluiten blijven behouden, ook in het licht van nieuwe informatie. Ik zal aan de hand van een aantal...

Read more

22 April 2009 Lecture

Oorzaak en gevolg in de geneeskunde: objectieve feiten of bruikbare fictie?

Het verzamelen van kennis over oorzaak-gevolg relaties is voor de geneeskunde letterlijk van levensbelang. De geneeskunde heeft in de voorbije eeuwen op dit vlak dan ook een enorme vooruitgang geboekt. Toch is het zoeken naar die kennis niet steeds zo vanzelfsprekend als we...

Read more

22 April 2009 to 23 April 2009 Conference

Methodological Issues in Contemporary Analytic Metaphysics

Methodological Issues in Contemporary Analytic Metaphysics
1 April 2009 Lecture

Wetenschap en technologie. Hoe wetenschappelijke kennis en instrumenten de wereld veranderen.

Dat de opkomst van moderne wetenschap samenging met een duizelingwekkende toename in onze mogelijkheden om de wereld te veranderen is boven elke twijfel verheven. Het is echter niet altijd even duidelijk op welke diverse manieren wetenschappelijke kennis en technologische...

Read more

25 March 2009 Lecture

De zwakke poten van wiskundige kennis en de gevolgen daarvan.

Velen denken: als er één soort kennis proper en zeker is, dan toch wel de wiskundige. Helaas, dat klopt niet. Deze voordracht behandelt op een begrijpelijke manier de eigenaardigheden die voorkomen in de grondslagen van de wiskunde en de zogenaamde limitatieve theorema...

Read more

23 March 2009 Lecture

Diagrams in the manuscripts of Greek mathematical works

Ancient Greek mathematical works are accompanied by diagrams which are indispensable for the understanding of the demonstration. However, the diagrams we usually see in critical editions and translations are very different from those in the manuscripts. This is especially...

Read more

18 March 2009 Lecture

Rationaliteit binnen en buiten wetenschap: verantwoording op mensenmaat

Traditionele visies op rationaliteit maken abstractie van de positie van de mens in de wereld en vooronderstellen absoluut zekere fundamenten op basis waarvan alle andere kennis kan worden verantwoord. In de voordracht wordt een relatieve rationaliteitsopvatting verdedigd....

Read more

11 March 2009 Lecture

Wetenschappelijke ontdekking en creativiteit

In deze voordracht zal een overzicht worden gegeven van de methodologische opvattingen over creativiteit, van de zeventiende eeuw tot op heden. Er zal worden aangetoond dat de romantische visie op creativiteit, die stamt uit de negentiende eeuw, ook vandaag nog doorleeft en...

Read more

4 March 2009 Lecture

Filosofie van de wetenschappen vandaag: een inleiding

Wetenschapsfilosofie kan omschreven worden als kritische reflectie over wetenschapspraktijk. Deze reflectie kan betrekking hebben op verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek, en kan op verschillende manieren gebeuren. In deze inleidende voordracht wordt inzicht...

Read more

Pages