Events archive

Refine your search
E.g., 12/08/2020
E.g., 12/08/2020
2010
28 May 2010 Lecture

Knowledge as Indicativity and Perceptual Invariantism

In this talk the indicativity account of knowledge is applied to the problem of perceptual skepticism, and in particular to the retraction phenomenon, which involves the reaction of the subject to a skeptical challenge, whereby the subject retracts her earlier assertion. A...

Read more

19 April 2010 Doctoral defense

Models in Science: Essays on Scientific Virtues, Scientific Pluralism and the Distribution of Labour in Science

Doctoral Defense Rogier De Langhe, Promotor: Erik Weber and Jeroen Van Bouwel
2009
9 October 2009 Lecture

On Judgment Aggregation in Abstract Argumentation

Judgment aggregation is a field in which individuals are required to vote for or against a certain decision (the conclusion) while providing reasons for their choice. The reasons and the conclusion are logically connected propositions. The problem is how a collective...

Read more

27 August 2009 to 29 August 2009 Conference

Philosophical Aspects of Symbolic Reasoning in Early Modern Science and Mathematics (PASR)

This conference brings together scholars working on philosophy of science, history of philosophy and history of science and/or mathematics. The topic is the role and function of symbolic representations in the development of modern science and mathematics from the end of...

Read more

13 May 2009 Lecture

Pseudo- en parawetenschappen: zin, onzin en tussenin.

Telepathie, helderziendheid, telekinese, astrologie, morfologische velden, kwantumbewustzijn, ..., de lijst kan (helaas) eindeloos aangevuld worden. Klopt er ook maar iets van? En, indien het antwoord negatief is, rijst onvermijdelijk de vervolgvraag: waarom heeft het dan...

Read more

6 May 2009 Lecture

Wetenschap: waardevrij of waardevol? Over wetenschap in een democratische samenleving.

We bekijken of het ideaal van een waardevrije wetenschap nog houdbaar is in het licht van recente wetenschapsfilosofische bijdragen (in het bijzonder met betrekking tot wetenschappelijk pluralisme). Indien niet, op welke manier(en) kan een democratische samenleving dan een...

Read more

29 April 2009 Lecture

Weerlegbaar redeneren in de wetenschappen.

Reeds in het oude Griekenland bestudeerden logici menselijke redeneervormen op een systematische manier. Klassieke redeneermethodes vergroten enkel de kennis: vroegere besluiten blijven behouden, ook in het licht van nieuwe informatie. Ik zal aan de hand van een aantal...

Read more

22 April 2009 Lecture

Oorzaak en gevolg in de geneeskunde: objectieve feiten of bruikbare fictie?

Het verzamelen van kennis over oorzaak-gevolg relaties is voor de geneeskunde letterlijk van levensbelang. De geneeskunde heeft in de voorbije eeuwen op dit vlak dan ook een enorme vooruitgang geboekt. Toch is het zoeken naar die kennis niet steeds zo vanzelfsprekend als we...

Read more

22 April 2009 to 23 April 2009 Conference

Methodological Issues in Contemporary Analytic Metaphysics

Methodological Issues in Contemporary Analytic Metaphysics
1 April 2009 Lecture

Wetenschap en technologie. Hoe wetenschappelijke kennis en instrumenten de wereld veranderen.

Dat de opkomst van moderne wetenschap samenging met een duizelingwekkende toename in onze mogelijkheden om de wereld te veranderen is boven elke twijfel verheven. Het is echter niet altijd even duidelijk op welke diverse manieren wetenschappelijke kennis en technologische...

Read more

Pages