Publications

Export 59 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is D  [Clear All Filters]
1975
Batens, Diderik. 1975. Deduction And Contextual Information. Communication and Cognition 8: 243–277.
1989
Weber, Erik. 1989. De Asymmetrie Van Wetenschappelijke Verklaringen. Algemeen nederlands tijdschrijft voor wijsbegeerte 81: 47–58.
Batens, Diderik. 1989. Dynamic Dialectical Logics Graham Priest, Routley, Richard, and Norman, Jean. Paraconsistent Logic. Essays on the Inconsistent: 187–217.
1992
Batens, Diderik. 1992. Do We Need A Hierarchical Model Of Science? John Earman. Inference, Explanation, and Other Frustrations. Essays in the Philosophy of Science: 199–215.
2000
Christiaens, Wim. 2000. De Eenheid Van De Inhoud Leo Apostel. Natuurfilosofie. Voorbereidend werk voor een op de fysica gebaseerde ontologie: 9-35.
2004
De Mey, Tim. 2004. De Maat Van Het Mogelijke: Gedachte-Experimenten En Verbeelding. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor de Wijsbegeerte 96: 28–39.

Pages