Publications

Export 808 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2000
Christiaens, Wim. 2000. De Eenheid Van De Inhoud Leo Apostel. Natuurfilosofie. Voorbereidend werk voor een op de fysica gebaseerde ontologie: 9-35.
Batens, Diderik, Chris Mortensen, Graham Priest, and Jean Paul Van Bendegem. 2000. Frontiers of Paraconsistent Logic Frontiers Of Paraconsistent Logic. Baldock, UK: Research Studies Press.
Van Bendegem, Jean Paul. 2000. Human(Istisch)E Wiskunde Of De Mogelijkheid Van Een Alternatieve Wiskunde.. De toekomst van het heden : zijn we op weg naar een menselijker samenleving?: 127–140.
Vermeir, Timothy. 2000. Inconsistency-Adaptive Arithmetic. Logique et Analyse 42: 221-241.
Batens, Diderik, and Joke Meheus. 2000. A Tableau Method For Inconsistency-Adaptive Logics Roy Dyckhoff. Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods 1847: 127–142.
1999
Batens, Diderik. 1999. Inconsistency-Adaptive Logics Ewa Orłowska. Logic at Work. Essays Dedicated to the Memory of Helena Rasiowa: 445–472.
Weber, Erik. 1999. Introduction.. FOUNDATIONS OF SCIENCE 3: 231–234.

Pages