Publications

Export 808 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Weber, Erik, and Helena De Preester. 2005. Micro-Explanations Of Laws.. Structures in Scientific Cognition. Essays in Debate with Theo Kuipers: 177–186.
Weber, Erik. 1998. Prudential Arguments In The Realism Debate.. Logique et Analyse 41: 301–312.
Weber, Erik. 1994. Explanation, Understanding And Why-Questions Robert Halleux and Bernés, Anne-Cathérine. Nieuwe tendenzen in de geschiedenis en de filosofie van de wetenschappen: 83-94.
Weber, Erik. 1989. De Asymmetrie Van Wetenschappelijke Verklaringen. Algemeen nederlands tijdschrijft voor wijsbegeerte 81: 47–58.
Weber, Erik, and Albrecht Heeffer. 2009. Laudatio Jens Høyrup. Sartoniana 22: 5–7.
Weber, Erik. 1996. Explaining, Understanding And Scientific Theories. Erkenntnis (Dordrecht) 44: 1–23.
Wieland, Jan Willem. 2013. Strong And Weak Regress Arguments. Logique & Analyse 56: 439–461.
Wieland, Jan Willem. 2013. Oneindige Regressieargumenten. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 105: 1–14.
Wieland, Jan Willem. 2012. De Pyrronistische Zaak. Tijdschrift voor Filosofie 74: 523–532.
Wieland, Jan Willem. 2013. Is Justification Dialectical?. International Journal for the Study of Skepticism 3: 182–201.
Wieland, Jan Willem. 2014. Sceptical Rationality. Analytic Philosophy 55: 222–238.
Wieland, Jan Willem, and Erik Weber. 2010. Metaphysical Explanatory Asymmetries. Logique et Analyse 53: 345–365.
Wieland, Jan Willem. 2013. What Carroll’S Tortoise Actually Proves. Ethical theory and moral practice 16: 983–997.

Pages