Bachelor- en masterproeven

Hieronder vind je een lijst van de promotors voor bachelor- en masterproeven binnen het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie. Bij elk van die personen hoort een lijst van voorstellen. Uiteraard zijn deze lijsten niet beperkend: als je zelf een idee hebt voor je scriptie, neem dan gerust contact op met die persoon van het Centrum die je het meest geschikt lijkt. Namen, telefoonnummers en e-mail-adressen zijn te vinden via de members-pagina (nog niet zeker: pagina-inhoud moet eveneens herbekeken worden!).

Besteed voldoende aandacht aan de keuze van je onderwerp: het bepaalt niet alleen het overgrote deel van het werk dat je zal moeten verrichten, maar is ook niet onbelangrijk voor je leven na je studies.

Masterproeven kan je doen bij: