Thesissen bij Dr. Leen De Vreese

Mijn onderzoek concentreert zich rond een 5-tal wetenschapsfilosofische thema’s:

 • Causaliteit en causaal pluralisme.
 • Verklaring en verklaringspluralisme.
 • Scientific Understanding
 • Filosofie van de geneeskunde
 • Filosofie van de psychiatrie

Voorstellen voor thesisonderwerpen binnen één van deze vijf thema’s, of die twee of meerdere van deze thema’s combineren, zijn welkom. Ook andere, gerelateerde voorstellen zijn bespreekbaar.

Voorbeelden van concretere thema’s vind je hier:

 • Biomedische wetenschappen en soorten verklaringen.
 • Biomedische wetenschappen en soorten oorzaken.
 • Mechanistische versus probabilistische benadering van causaliteit in de biomedische wetenschappen.
 • Scientific understanding in de psychiatrie en DSM.
 • Scientific understanding en onverklaarde ziektebeelden.
 • Medische beslissingen bij gebrek aan scientific understanding.
  Vb. bij onverklaarde (psychiatrische) aandoeningen.
 • De invloed van techniek op scientific understanding in de geneeskunde.
 • Medische wereldbeelden.
  Vb. reductionisme vs. holisme, cf. strikt medisch model vs. biopsychosociaal model.
 • Analyse van het debat rond het ziekteconcept.
 • Historische verschuivingen in ons begrip van bepaalde ziektebeelden en beïnvloedende factoren:
  gevalsstudies.
 • Kritische analyse van evidence-based medicine of evidence-based psychiatry.
  EBM en waarden, EBM en tacit knowledge, EBM en causale mechanismen, ...
 • Geneeskunde als wetenschap vs. geneeskunde als kunst.
 • Doelen en limieten van de geneeskunde als wetenschap.
 • Wat is wetenschappelijke “vooruitgang” in de geneeskunde?
 • Medicalisering.
 • Hoe de geneeskunde omgaat met lijden en dood.
 • Statuut van de psychiatrie ten opzichte van somatische geneeskunde:
  verschillen, gelijkenissen, specifieke kenmerken.
 • Waardegeladenheid van DSM.
 • Het probleem van toenemend gebruik van psychofarmaca.
 • “Trends” binnen geneeskunde of psychiatrie.
 • Gevalsstudies in het kader van één van bovenstaande thema’s.