Thesissen bij Dr. Anton Froeyman

Filosofie van de Menswetenschappen

 • Hermeneutiek
  Hermeneutiek is de theorievorming rond het proces van het begrijpen van de ander. Je kan bvb klassieke theorieën uit de hermeneutiek bestuderen (Weber, Rickert, Dilthey, Gadamer,...), maar ook de moderne versies daarvan (Stueber, Kögler) of de poststructuralistische kritiek hierop (Derrida, Foucalt, Caputo,...)
 • Literaire Elementen in Menswetenschappelijke
  Menswetenschappers gebruiken naast wetenschappelijke argumenten en verklaringen ook vaak technieken uit non-fictie om een bepaald doel te bereiken. Je gaat na wat dat doel precies is (esthetisch, ethisch,...?) en welke technieken op welke manier hiervoor ingezet worden.
 • Definitie en Hedendaagse Relevantie van Substantiële Geschiedfilosofie
  Substantiële Geschiedfilosofie is een ooit wij verspreide manier van filosoferen (denk aan Hegel en Spengler) die in de loop van de twintigste eeuw in diskrediet gebracht wordt, en sindsdien vooral beoefend wordt door politici, populaire schrijvers, journalisten etc. (Fukuyama, Huntington, Pinker,...) Toch zijn er ook nog steeds academische filosofen die iets dergelijks doen (Gauchet, Foucault,) Je probeert een definitie van substantiële geschiedfilosofie op te stellen, en gaat na of deze vandaag de dag nog wetenschappelijke waarde kan hebben en/of publiek relevant kan zijn.
 • Historische Ervaring/Presence, een legitiem concept?
  In de laatste jaren is er in de geschiedfilosofie veel aandacht voor het concept historische ervaring (Ankermsmit, Runia, Gumbrecht,...) Er is echter ook heel wat kritiek gekomen (Jenkins, Icke). In dit onderwerp weeg je de twee tegen elkaar af, en kijk je of de kritiek terect is.
 • Het nut van geschiedenis en geschiedschrijving
  Je vraagt je af wat het nut is van geschiedenis en geschiedschrijving, bij voorkeur door te kijken naar concrete historische controverses en de rol van historici daarin. Dat kan gaan rond historografische discussis (zoals de Historikerstreit), maar ook om publieke controverses rond geschiedenis en herinnering (denk aan discussie rond WO I, of over Zwarte Piet in Nederland)
 • Representatie van geschiedenis buiten Academische Wereld
  Je analyseert niet-academische vormen van historische representatie (tentoonstellingen, films, tv-series, historische uitvoeringsprakrijk in de muziek, historische romans, games,...) en bekijkt wat de verschillen en eventueel voor -of nadelen zijn tov academische historische representatie

Continentale Ethiek

 • Relevantie van Literatuur voor Ethiek
  Je bekijkt hoe literatuur ethisch relevant kan zijn (zie bvb Martha Nussbaum)
 • De Ander
  Je analyseert ethische theorieën over de Ander (Buber, Marcel, Levinas), kritieken daarop (Derrida, Zizek, Badiou), en/of je past die toe op concrete situaties (bvb Islamfundamentalisme, vluchtelingenproblematiek, ontwikkelinssamenwerking,...)
 • Hedendaagse Post-Foundationalistische Politieke Filosofie

Cultuurfilosofie

 • Relevantie van Taal en Mythe in de filosofie van Ernst Cassirer
  Cassirer wordt vaak gezien als een variant op de klassieke wetenschapsfilosofie van bvb de Wiener Kreis of het NeKantianisme. Die visie negeert Cassirer's theorieën over Taal, Mythe en Kunst, die volgens hem aan de basis liggen van wetenschappelijk denken. In dit onderwerp reconstrueer je deze.