Thesissen bij Prof. Dr. Joke Meheus

Logica

  • Logica voor "omdat" en "want"
    Aanpakken binnen "belief revision" (Hans Rott) en binnen linguïstiek (Benjamin Schnieder). Bekijken in relatie met literatuur over logica's voor abductie, vooral Diderik Batens (Abduction Logics Illustrating Pitfalls Of Defeasible Methods).
  • Logische analyse van "semifactuals"
  • Paraconsistentie en "Description Logics"

Logica en wetenschapsfilosofie

Logica en linguistiek