Publications

Export 791 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2000
Van Bendegem, Jean Paul. 2000. Alternative Mathematics: The Vague Way. Décio Krause, French, Steven, and Doria, Francisco A. Festschrift in honor of Newton C.A. da Costa on the occasion of his seventieth birthday 125: 19–31.
Christiaens, Wim. 2000. De Eenheid Van De Inhoud Leo Apostel. Natuurfilosofie. Voorbereidend werk voor een op de fysica gebaseerde ontologie: 9-35.
Batens, Diderik, Chris Mortensen, Graham Priest, and Jean Paul Van Bendegem. 2000. Frontiers of Paraconsistent Logic Frontiers Of Paraconsistent Logic. Baldock, UK: Research Studies Press.
Van Bendegem, Jean Paul. 2000. Human(Istisch)E Wiskunde Of De Mogelijkheid Van Een Alternatieve Wiskunde.. De toekomst van het heden : zijn we op weg naar een menselijker samenleving?: 127–140.
Vermeir, Timothy. 2000. Inconsistency-Adaptive Arithmetic. Logique et Analyse 42: 221-241.
Batens, Diderik, and Joke Meheus. 2000. A Tableau Method For Inconsistency-Adaptive Logics Roy Dyckhoff. Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods 1847: 127–142.

Pages