Publications

Export 799 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2003
Batens, Diderik, Joke Meheus, Dagmar Provijn, and Liza Verhoeven. 2003. Some Adaptive Logics For Diagnosis. Logic and Logical Philosophy 11/12: 39–65.
Van Bouwel, Jeroen. 2003. Verklaringspluralisme In De Sociale Wetenschappen. Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis – Revue belge d’histoire 33: 303–311.
2002
Meheus, Joke. 2002. An Adaptive Logic For Pragmatic Truth Walter A Carnielli, Coniglio, Marcelo E, and D'Ottaviano, Itala MLoffred. Paraconsistency. The Logical Way to the Inconsistent: 167–185.
Vanderbeeken, Robrecht, and Erik Weber. 2002. Dispositional Explanations Of Behavior.. Behavior and Philosophy 30: 43–59.
Haesaert, Lieven. 2002. Een Adaptieve Logica Voor Het Beschrijven Van Inductie. In Handelingen van de 24ste Nederlands-Vlaamse Filosofiedag: Filosofie en Empirie, Handelingen van de 24ste Nederlands-Vlaamse Filosofiedag: Filosofie en Empirie, Universiteit Amsterdam.
Provijn, Dagmar. 2002. Is Er Een Diepe Kloof Tussen De Heuristiek En De Inferentieregels Van Een Bewijstheorie? Een Poging Tot Integratie.. In Handelingen van de 24ste Nederlands-Vlaamse Filosofiedag: Filosofie en Empirie, Handelingen van de 24ste Nederlands-Vlaamse Filosofiedag: Filosofie en Empirie, Universiteit Amsterdam.
Weber, Erik, and Liza Verhoeven. 2002. Explanatory Proofs In Mathematics. Logique et Analyse 45: 299–307.
Provijn, Dagmar. 2002. How To Obtain Elegant Fitch-Style Proofs From Goal Directed Ones.. In Proceedings of the Fourtheenth Belgium-Netherlands Conference on Artificial Intelligence, 2002, Proceedings of the Fourtheenth Belgium-Netherlands Conference on Artificial Intelligence, 2002, H. Blockeel and Denecker, M.
Meheus, Joke. 2002. Inconsistencies In Scientific Discovery. Clausius's Remarkable Derivation Of Carnot's Theorem Helghe Krach, Vanpaemel, Geert, and Marage, Pierre. History of Modern Physics. Acta of the XXth International Congress of History of Science: 143–154.

Pages