Doctoral Dissertations

2005

Provijn, Dagmar
Prospectieve Dynamiek. Filosofische en Technische Onderbouwing van Doelgerichte Bewijzen en Bewijsheuristieken [download]
Promotor(s): Diderik Batens
Ghent University, March 24, 2005

2004

De Clercq, Kristof
Logica in Communicatie. Bijdragen vanuit Vraaglogica en 'Belief Revision', Steunend op Adaptieve Logica's
Promotor(s): Diderik Batens
Ghent University, September 3, 2004

Vanackere, Guido
Logica en het Waardevolle in de Wereld. De Rol van Adaptieve Logica's bij de Constructie van Theorieën
Promotor(s): Diderik Batens
Ghent University, May 12, 2004

2003

De Mey, Tim
Thinking Through Thought Experiments
Promotor(s): Erik Weber
Ghent University, March 24, 2003

Vanderbeeken, Robrecht
Een Pluralisme van Verklaringen van Acties [download]
Promotor(s): Erik Weber
Ghent University, March 14, 2003

Pages