Van Precepten tot Vergelijkingen. De Conceptuele Ontwikkeling van Symbolische Algebra in de Zestiende Eeuw

TitleVan Precepten tot Vergelijkingen. De Conceptuele Ontwikkeling van Symbolische Algebra in de Zestiende Eeuw
Publication TypePhD Thesis
Year of Publication2006
AuthorsHeeffer, A
Date PublishedFebruary 22
PublisherGhent University
Type of Workphd
Promotor(s)

Diderik Batens

Citation KeyPhD_Albrecht