Progress, rationality and the philosophy of science

TitleProgress, rationality and the philosophy of science
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsBatens, D
JournalTijdschrift voor de studie van de Verlichting en het Vrije denken
Volume8–9
Pagination83–102
Citation KeyD:prps