Antropinè Gnosè. Mia Ekklèsè gia mia Chrèsimè Ortologikotèta

TitleAntropinè Gnosè. Mia Ekklèsè gia mia Chrèsimè Ortologikotèta
Publication TypeBook
Year of Publication1996
AuthorsBatens, D
PublisherCrete University Press
CityAthens/Eracleion
Abstract

Greek translation of "Menselijke Kennis" (Diderik Batens, Garant, 1992).

Citation KeyD:ag