Studiebegeleiding

Logica I (1 BA Moraalwetenschap & 1 BA Wijsbegeerte)

Lesgever(s)

Prof. Dr. Bert Leuridan & Dr. Frederik Van De Putte

Begeleider(s)

Logica II (2 BA Wijsbegeerte)

Lesgever(s)

Prof. Dr. Joke Meheus

Begeleider(s)