Wetenschappelijke ontdekking en creativiteit. Een poging tot theorievorming op basis van een conceptuele, methodologische en logische studie

What Doctoral defense
When 12/03/1997 - 16:00
Where Ghent University