Publications

Export 3 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Claes, Tom  [Clear All Filters]
Book Chapter (with title)
Batens, Diderik. 2012. Bedoelingen En Principes. Een Onverwachte Relatie Tom Claes. Door Denken en Doen. Essays bij het Werk van Ronald Commers: 93–106.