Publications

Export 18 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Van Bendegem, Jean Paul  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Van Bendegem, Jean Paul. 1996. Ook Het Oneindige Is Ons Werk Diderik Batens. Leo Apostel. Tien filosofen getuigen: 119–134.
Van Bendegem, Jean Paul. 1998. Schoonheid In De Wiskunde: Birkhoff Revisited. Tijdschrift voor Filosofie 60: 106–130.
Van Bendegem, Jean Paul. 2000. Alternative Mathematics: The Vague Way. Décio Krause, French, Steven, and Doria, Francisco A. Festschrift in honor of Newton C.A. da Costa on the occasion of his seventieth birthday 125: 19–31.
Van Bendegem, Jean Paul. 2000. Human(Istisch)E Wiskunde Of De Mogelijkheid Van Een Alternatieve Wiskunde.. De toekomst van het heden : zijn we op weg naar een menselijker samenleving?: 127–140.
Van Bendegem, Jean Paul. 1997. L.e.j. Brouwer.. Kritisch Denkerslexicon 23: 1-14.
Van Bendegem, Jean Paul. 1999. Oorlog En Vrede In Wetenschapsland Else Walraves and Stuy, Johan. Denken als Openheid. Liber Amicorum Hubert Dethier: 153-160.
Van Bendegem, Jean Paul. 1998. Zeker Lezen: Logica.. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap 38: 68-69.