Publications

Export 791 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Book Chapter (with title)
Batens, Diderik. 2008. On Possibilities And Thought Experiments Robert Almeder. Rescher Studies. A Collection of Essays on the Philosophical Work of Nicholas Rescher: 29–57.
Drouet, Isabelle. 2009. Probabilistic Analyses And The Humean Conception Of The Relationship Between Levels Of Causality Erik Weber, Libert, Thierry, Marage, Pierre, and Vanpaemel, Geert. Logic, Philosophy and History of Science in Belgium. Proceedings of the Young Researchers Days 2008: 68–72.
Weber, Erik. 2008. Protagoras En Het Kennistheoretisch Relativisme Danny Praet. Us and Them. Essays over filosofie, politiek, religie en cultuur van de Antieke Oudheid tot Islam in Europa ter ere van Herman De Ley: 181–192.
Wieland, Jan Willem. 2011. Proto-Regress Argument Schemas. ISSA 2010 Proceedings: 2000–2007.
De Mey, Tim. 2002. Qualia, Spectruminversie En Filosofische Zombies. Reynaert J P. Leilich and Veldeman, J. Het bewustzijn in de fysische wereld: Filosofische essays over materialisme en fenomenaal bewustzijn: 171-194.
Weber, Erik. 1995. Realism And Scientific Explanations Paul Cortois. The Many Problems of Realism: 43–57.
Urbaniak, Rafal. 2009. Reasoning With Dynamic Conceptual Frames. Erik Weber, Libert, Thierry, Marage, Pierre, and Vanpaemel, Geert. Logic, Philosophy and History of Science in Belgium. Proceedings of the Young Researchers Days 2008: 84-89.
Meheus, Joke. 1993. Recente Ontwikkelingen In Onze Opvatting Over Creativiteit Bart Raymaekers. Gehelen en fragmenten. De vele gezichten van de filosofie: 259–261.
Urbaniak, Rafal. 2008. Reducing Sets To Modalities Alexander Hieke and Hannes, Leitgeb. Proceedings of the 31st International Wittgenstein Symposium of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society XVI: 359-361.
Batens, Diderik. 2008. The Role Of Logic In Philosophy Of Science Stathis Psillos and Curd, Martin. The Routledge Companion to Philosophy of Science: 47–57.
Weber, Erik. 1995. Scientific Arguments And Scientific Prediction. F. H Van Eemeren, Grootendorst, R., Blair, J., and Willart, C. Special Fields and Cases. Proceedings on the Third ISSA Conference on Argumentation IV: 377-387.
Weber, Erik. 1997. Scientific Explanation And The Interrogative Model Of Inquiry M Sintonen. Knowledge and inquiry : essays on Jaakko Hintikka's epistemology and philosophy of science 51: 239–259.

Pages