Publications

Export 791 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Batens, Diderik, Joke Meheus, Dagmar Provijn, and Liza Verhoeven. 2003. Some Adaptive Logics For Diagnosis. Logic and Logical Philosophy 11/12: 39–65.
Batens, Diderik. 1996. Leo Apostel. Tien filosofen getuigen Leo Apostel. Tien Filosofen Getuigen. Antwerpen/Baarn: Hadewijch.
Batens, Diderik. 1989. Een Pleidooi Voor Lokale Consistentie H. Berghs and Thys, W. Congresbundel Filosofiedag Antwerpen 1988: 41–46.
Batens, Diderik. 1973. De Rol Van Ontische Factoren In De Kennisverzameling. Communication and Cognition 6: 51–69.
Batens, Diderik. 1981. Progress, Rationality And The Philosophy Of Science. Tijdschrift voor de studie van de Verlichting en het Vrije denken 8–9: 83–102.
Batens, Diderik. 1985. Meaning, Acceptance, And Dialectics J. C Pitt. Change and Progress in Modern Science: 333–360.
Batens, Diderik. 1990. Against Global Paraconsistency. Studies in Soviet Thought 39: 209–229.

Pages