Publications

Export 791 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Batens, Diderik. 1992. Paraconsistente En Relevante Logica's. Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap 32/2: 53–59.
Batens, Diderik. 1994. Adaptieve Logica’S: Een Aanzet Om Elkaar Te Begrijpen Jean Paul Van Bendegem and Kornelis, Gustaaf. Iedereen die niet denkt zoals ik, volge mij. Acta 16de Nederlands-Vlaamse Filosofiedag: 13–19.
Batens, Diderik. 2006. On A Logic Of Induction. Logic and Philosophy of Science IV: 3–32.
Batens, Diderik. 1994. Determinisme En Indeterminisme Frans Verbeure and Apostel, Leo. Verwijdering of ontmoeting?: 183–202.
Batens, Diderik. 2012. Bedoelingen En Principes. Een Onverwachte Relatie Tom Claes. Door Denken en Doen. Essays bij het Werk van Ronald Commers: 93–106.
Batens, Diderik. 1977. Inductie A. De Block, Have, T.T. Ten, and De Keyser, C.C. Standaard Encyclopedia voor Opvoeding en Onderwijs: 180.
Batens, Diderik. 1974. Rationality And Justification. Philosophica 14: 83–103.
Batens, Diderik. 1998. A Dynamic Semantics For Inconsistency-Adaptive Logics. Bulletin of the Section of Logic 27: 15–18.

Pages