TitleWetenschappelijke ontdekking en creativiteit. Een poging tot theorievorming op basis van een conceptuele, methodologische en logische studie
Publication TypePhD Thesis
Year of Publication1997
AuthorsMeheus, J
Date PublishedMarch 12
PublisherUniversiteit Gent (Belgium)
Type of Workphd
Promotor(s)

Diderik Batens

Citation KeyJ:thesis