TitleVerklaringspluralisme in de Sociale Wetenschappen. Een Wetenschapsfilosofische Verdediging met Toepassingen in de Geschiedbeoefening, de Theorie van Internationale Relaties en de Economische Wetenschappen
Publication TypePhD Thesis
Year of Publication2003
AuthorsVan Bouwel, J
Date PublishedJanuary 31
PublisherGhent University
Type of Workphd
Promotor(s)

Erik Weber

Citation KeyPhD_Jeroen