TitleVan Precepten tot Vergelijkingen. De Conceptuele Ontwikkeling van Symbolische Algebra in de Zestiende Eeuw
Publication TypePhD Thesis
Year of Publication2006
AuthorsHeeffer, A
Date PublishedFebruary 22
PublisherGhent University
Type of Workphd
Promotor(s)

Diderik Batens

Citation KeyPhD_Albrecht